2016. október 6., csütörtök

Letenye hírei


2016. február 19., péntek

A Letenyei Földhivatal közleménye

A Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztályának vezetője, Bagladi Márk tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint 2016. december 31. napjáig kérhetik a zártkerti ingatlanok tulajdonosai ingatlanuk művelés alól kivett területként történő átvezetését. A kérelem vonatkozhat az ingatlan meghatározott részterületére is, ez esetben az ingatlant meg kell osztani. A kérelmet – külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak, vagy a meghatalmazottnak az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania.

A Letenyei Földhivatal közleménye